Vítejte na vyukaprava.cz, stránkách na podporu výuky vybraných předmětů vyučovaných na níže uvedených školách. Pokud se chcete zapsat do některého kurzu, tak si nejdřív musíte vytvořit uživatelský účet. Poté se přihlásíte do systému pod svým jménem a vyberete si kurz dle své školy a semestru.

Welcome to vyukaprava.cz. This webpage is made as supplementary support to courses thought on schools listed below. If you want to register yourself to a course, you should create your user account first. Only then login to the system and choose your course and click on icon subscribe.

Západočeská univerzita

předchozí úroveň

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to course members (people on the user list) AEUL - Basics in EU Law
Tomas Krivka - Angličtina
Access allowed to anybody (even without login) APEUL - Procedural Rights in EU Law
Tomas Krivka - Angličtina
Access allowed only to course members (people on the user list) CZV - UP a ST
Zuzana Vostrá - čeština
Access allowed only to course members (people on the user list) ZUSV - ZČU Státověda
Jana Odehnalová - čeština

předchozí úroveň


No user connected
Správa Výuka práva : JUDr.Tomas Pezl
Běží na Claroline © 2001 - 2011